UDT

Kilka ważnych uwag dla użytkowników podestów ruchomych, tzw. samochodowych wind załadowczych.

Podesty ruchome zostały zakwalifikowane do grupy urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. W związku z powyższym podlegają dozorowi technicznemu.

Praca podestem ruchomym niedopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności(Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz U. Nr 122, poz.1321, Rozdział 5, art. 63 ust1 oraz art. 220§ 144 K.K.).

Dodatkowo, Prawo o ruchu drogowym nakłada na właściciela pojazdu na którym zamontowano podest ruchomy obowiązek spełnienia określonych wymogów.

Badanie techniczne pojazdu, z zamontowaną windą załadowczą może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym Dz U. Nr 98, poz.602, Rozdział 3, art. 81 ust9).

Brak dokumentu stwierdzającego sprawność podestu ruchomego, uniemożliwia zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu. Poruszanie się pojazdem z nie zarejestrowaną windą załadowczą, w razie kontroli drogowej, grozi nałożeniem grzywny, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Aby eksploatacja wind załadowczych przebiegała bezproblemowo należy:
  • zlecać montaż oraz wszelkie naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym, posiadającym uprawnienia wydane przez UDT,
  • użytkować podest ruchomy z godnie instrukcja eksploatacji,
  • zadbać, aby operator został przeszkolony do obsługi samochodowych wind załadowczych,
  • dokonywać przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż 180 dni (Rozporządzenie z dnia 29 października 2003r. Dz U. Nr 193, poz.1890, załącznik nr 2).
DAUTEL
PLATFORMA ALUMINIOWA, GWARANCJA

cena: 3200 +VAT
BAR
PLATFORMA ALUMINIOWA, STEROWANIE NOZNE

cena: 4305 +VAT
BAR
PLATFORMA ALUMINIOWA,

cena: 3380 +VAT
KAMPISA
PLATFORMA ALUMINIOWA

cena: 2000 +VAT
BAR BC 1000 S4
PLATFORMA ALUMINIOWA FAKTURA VAT MARŻA

cena: 2500 BRUTTO +VAT
BAR
PLATFORMA ALUMINIOWA,STEROWANIE NOŻNE,MIGACZE, STAN...

cena: 5000 +VAT
więcej»
Głowica siłownika
Głowica siłownika Stan : oryginał używany...

cena: 220.00 +VAT
GUMA STEROWANIA NOŻNEGO AMA
Guma sterowania góra ( dostepne również - dół oraz...

cena: 42 +VAT
CEWKA 13X40 M24
CEWKA 13X40 M24 Stan : oryginał używany Napięcie :...

cena: 73.17 +VAT
SIŁOWNIK PODNOSZACY
Siłownik podnoszący Stan : oryginał używany...

cena: 284.55 +VAT
PRZERYWACZ MIGACZY
Przerywacz migaczy Napięcie : 12V Stan : nowy...

cena: 40.24 +VAT
więcej»
Projekt i realizacja Arena Internet
Strona w celu poprawnego działania korzysta z plików cookies. Aby komunikat nie wyświetlał się więcej zaakceptuj pliki cookies tej strony.

Dyrektywa Unii Europejskiej